Praktijkdag gedrag van IBC’s # bij brand en lekkage

Praktijkdag gedrag van IBC’sbij brand en lekkage

3 oktober 2024

Lees meer
Workshop # Ammoniak en waterstof # in de energietransitie

WorkshopAmmoniak en waterstofin de energietransitie

12 september 2024

Meer info
Consultancy # Whitepaper # 'Blussen met fluorvrij schuim'

ConsultancyWhitepaper'Blussen met fluorvrij schuim'

Download whitepaper Ga naar consultancy
Foam school

Foam school

24 t/m 28 maart 2025

Meer info
Kom jij ons # team versterken?

Kom jij onsteam versterken?

Bekijk onze vacatures

Manschap

De Leergang Manschap is de basisopleiding voor het uitvoeren van het brandweervak en bevat de basisonderdelen van incidentbestrijding. In het programma worden contacturen op het opleidingsinstituut en zelfstandig leren aan de hand van e-modules en ELO-opdrachten afgewisseld.

Lees meer...

COBRA-instructeur

De opleiding COBRA-Instructeur is bedoeld voor diegene die binnen hun brandweerkorps of organisatie de kennis over het gebruik van de COBRA en daarbij behorende inzetmethoden over gaan dragen.

Lees meer...

Gaspakdrager

De functie ‘gaspakdrager’ is een specialisatie binnen de brandweer op het gebied van OGS. Deze leergang is opgebouwd uit de kerntaken ‘Uitruk/verkenning’, ‘Inzet’ en ‘nazorg’ en leert de kandidaat te handelen volgens vaste procedures en naar eigen initiatief als de situatie daarom vraagt.

Lees meer...

Manschap Bedrijfsbrandweer

Deze opleiding is ontwikkeld voor aspiranten van de bedrijfsbrandweer en richt zich op de basisbeginselen van incidentbestrijding. Tijdens de opleiding leren zij alles over het gebruik van hun uitrusting en materialen en worden zij in ploegen onder leiding van een bevelvoerder getraind.

Lees meer...

Voertuigbediener (basis en pompbediener)

Tijdens de leergang wordt de cursist vertrouwd gemaakt met de basisbeginselen van de bediening van het voertuig en de bluspomp. Ook wordt hij getraind in samenwerking met andere leden van de (blus)eenheid.

Lees meer...

Brandweerchauffeur

Tijdens de opleiding brandweerchauffeur leert de cursist om op een veilige en verantwoorde wijze een brandweervoertuig te besturen. Als brandweerchauffeur ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je collega’s en medeweggebruikers. Afhankelijk van....

Lees meer...

Verkenningseenheid Brandweer (VEB)

De verkenner gevaarlijke stoffen wordt ingezet bij een IBGS-situatie en vormt samen met andere verkenners een meetploeg. Tijdens de leergang leert de deelnemer metingen en observaties uit te voeren om de aanwezigheid en de concentraties van gevaarlijke stoffen te meten.

Lees meer...

Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer

De IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) gecertificeerde leergang ‘Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer’, is voor personen die de taken als bevelvoerder willen uitvoeren bij de bedrijfsbrandweer. De onderdelen van deze leergang worden ingevuld door diverse professionals uit de industrie.

Lees meer...

Bevelvoerder (ELO)

Onder de taken van de bevelvoeder, valt de verantwoordelijkheid voor de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van manschappen en materieel. Met de leergang ‘Bevelvoerder’ wordt de deelnemer geleerd hoe hij bij een incident de leiding over de bluseenheden neemt totdat de OVD arriveert.

Lees meer...

Instructeur (ELO)

Leergang voor functionarissen die graag hun vakkennis en expertise binnen het brandweervak aan anderen willen overdragen. De instructeur verzorgt lessen of lesonderdelen binnen leergangen voor brandweerfuncties. Daarnaast treedt de instructeur op als onafhankelijke en objectieve beoordelaar en kan...

Lees meer...

Kom jij ons team versterken?

Mobiel oefenen, brandbestrijding

Voor organisaties die hun personeel wel willen trainen in brandbestrijding onder realistische omstandigheden, maar zichzelf de reistijd naar een oefencentrum willen besparen, biedt H2K een effectieve en efficiënte optie: oefenen op de eigen locatie met mobiele trainingsvoorzieningen.

Lees meer...

Bijscholingsprogramma Industriële Brandbestrijding

Modulair opgebouwde bijscholingsprogramma voor het bestrijden van industriële branden, bestaande uit zowel een theorie- als praktijkdeel. De training ‘Industriële Brandbestrijding’ is bedoeld voor manschappen en bevelvoerders van de overheidsbrandweer en de bedrijfsbrandweer.

Lees meer...

Foam School

Foam school is an English spoken training, organised every year for an international audience. We welcome participants from all over the world at the training centre in Vernon, France, where they gain more insight into fixed and mobile foam systems.

Lees meer...

H2K in samenwerking met Spinel Veiligheidscentrum

Industriële opleidingen en trainingen op het oefencentrum in Dordrecht

Lees meer...

Scheepsbrandbestrijding

Scheepsbrandbestrijding is een specialisme apart met bijzondere kenmerken. Voor brandbestrijding aan boord van grote zeeschepen op de Noordzee bestaan twee gespecialiseerde maritieme brandweerteams, maar in het waterrijke Nederland moeten ook brandweerkorpsen met waterwegen in hun verzorgingsgebied zich op scheepsbrandbestrijding voorbereiden.

Lees meer...

1-daagse training: Transformatorbranden

H2K en MARSH Risk Consulting hebben in samenwerking de training Preventie en repressie bij Industriële Transformatorbranden ontwikkeld. Deze 1-daagse training gericht op beheersing en bestrijding van incidenten waarbij industriële (hoogspannings)transformatoren betrokken zijn.

Lees meer...

First Responder Bedrijfsnoodorganisatie

NIBHV erkende training op maat, voor het opleiden van First Responders Bedrijfsnoodorganisatie als onderdeel van de bestaande BHV-organisatie. Deze training is bedoeld voor risicovolle bedrijven die niet bedrijfsbrandweerplichtig zijn, maar waarvan de BHV niet toereikend genoeg is om te kunnen anticiperen in specifieke noodsitiatues.

Lees meer...

Trainingslocatie voor ‘Realistisch oefenen op het spoor’

Voor het in een veilige omgeving kunnen oefenen van verschillende scenario’s op de spoorweg heeft H2K, in samenwerking met Rail Park Roosendaal, een unieke trainingslocatie gerealiseerd. Diverse oefeningen kunnen hier worden uitgevoerd, zoals aanrijdingen, ontsporingen, lekkages en verschillende soorten branden.

Lees meer...

Trainingslocatie voor ‘Realistisch trainen’ in Frankrijk

Op een voormalige raffinaderij in Vernon (Frankrijk), biedt H2K de mogelijkheid om industriële scenario’s in een zeer realistische omgeving te beoefenen. Onder begeleiding van Nederlandse instructeurs en met behulp van een groot aantal oefenfaciliteiten, kunnen op deze unieke trainingslocatie diverse inzettechnieken- en tactieken worden getraind.

Lees meer...

5-day Industrial Fire Team Leader

The Industrial Fire Team Leader course (IFTL) covers all relevant objectives relevant to perform as a Fire Team Leader during incidents in the chemical and petrochemical industry. The program is a mix of theory, case studies, workshops and scenario training.