Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Waterstof in de energietransitie

Workshop en praktijktraining Waterstof

Waterstof wordt veelal genoemd als duurzamer alternatief voor conventionele energiebronnen. Historisch gezien wordt het chemische element al veel toegepast in de petrochemische industrie. Met de opkomst van de energietransitie vinden er echter steeds meer industriële toepassingen plaats waardoor waterstof een integraal onderdeel wordt van onze energieketens. De opkomst van deze toepassingen brengt ook nieuwe risico’s en incidentscenario’s met zich mee. Dat heeft gevolgen voor het handelend optreden van incidentbestrijders die betrokken raken bij de bestrijding van incidenten met waterstof. Over producteigenschappen, risico’s en incidentscenario’s met waterstof heerst nog veel onbekendheid. H2K heeft daarom een workshop én een praktijktraining Waterstof ontwikkeld. De workshop is een awareness training van 1 dagdeel en gericht op o.a. operators, HSE-medewerkers en incidentbestrijders die vanuit hun professie te maken hebben of kunnen krijgen met waterstof. De workshop kan worden aangevuld met een praktijktraining van 1 dagdeel. Op de trainingslocaties van H2K bestaat de mogelijkheid om in een gecontroleerde omgeving waterstofbranden te demonstreren. Deelnemers krijgen daardoor de mogelijkheid om ervaring op te doen met het vrijkomen van waterstof en wordt handelingsperspectief geboden om bij een incident veilig en efficiënt op te kunnen treden.

 

Programma workshop Waterstof

De workshop bestaat uit een theoriesessie en een practicum. Tijdens de theoretische behandeling van het onderwerp waterstof worden de fysische eigenschappen, toepassingen, risico’s, incidentscenario’s en bestrijdingsmogelijkheden behandeld. Daarna volgt een practicum met een aantal kleinschalige demonstraties om de eigenschappen en het gedrag van waterstof te illustreren.

De volgende onderwerpen komen tijdens het practicum aan bod:

• Gedrag en verspreiding van waterstof
• Warmtestraling/ heatflux (kW-contouren)
• Gebruik van meetapparatuur
• Waterstoflekkage
• Waterstofbrand

De aanvullende praktijktraining richt zich op inzettechnieken en -tactieken om bij waterstoflekkages en/of -branden het incident te kunnen beheersen en te bestrijden.

 

Praktische informatie

De workshop kan worden georganiseerd en uitgevoerd op uw eigen bedrijfslocatie of op één van de H2K trainingslocaties. Het is uiteraard mogelijk om de training als maatwerk aan te bieden.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de workshop en praktijktraining? Neem dan contact op met een van de medewerkers van H2K.