Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

First Responder Bedrijfsnoodorganisatie

Doelgroep

De training ‘First Responder Bedrijfsnoodorganisatie’ (FiRe bno) is een modulair opleidings- en oefensysteem, bedoeld voor risicovolle bedrijven of instellingen die niet op basis van artikel 31 ‘Wet op de Veiligheidsregio’s’ (Wvr) zijn aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig, maar bij wie er wél sprake is van een verhoogd risico. De inzet van de BHV-organisatie is bij deze bedrijven ontoereikend. Door de training ‘First Responder Bedrijfsnoodorganisatie’ kan het tekort aan de benodigde kennis alsnog eigen gemaakt worden en leert men hoe er adequaat moet worden gehandeld wanneer een noodsituatie hierom vraagt.

De FiRe bno functioneert onder de Arbo wetgeving en is een aanvulling op de bestaande BHV-organisatie. De First Responders beschikken over specifieke kennis en vaardigheden die, gelet op de aanwezige incidentscenario’s, nodig zijn om veilig en effectief op te kunnen treden. De inzet van First Responders is erop gericht, om in de eerste fase van het incident, stabiliserende maatregelen te treffen of reddende acties uit te voeren in afwachting van externe hulpdiensten.

Opzet

Het opleidings- en oefensysteem bestaat uit verschillende modules. Op basis van de incidentscenario’s kan voor bedrijven en instellingen een opleidingsprogramma op maat worden samengesteld. De opzet van de training ‘First Responder Bedrijfsnoodorganisatie’ is door dit maatwerk gericht op de competenties die de First Responder nodig heeft binnen zijn eigen organisatie. De kwaliteit van de First Responder wordt aantoonbaar gemaakt via persoonscertificering.

Na de training is het voor de First Responder noodzakelijk om vakbekwaam te blijven. Op basis van de opleidingsmodules kan een maatgericht oefenplan worden ontwikkeld. De competenties die worden beoefenend, kunnen worden geregistreerd in het registratie- en volgsysteem van het NIBHV.

NIBHV erkend opleidingsinstituut voor FiRe bno

Het verzorgen van de First Responder trainingen is voorbehouden aan erkende opleidingsinstituten. De ‘Erkenningsregeling organisatoren opleidingen FiRe bno’ richt zich op kwaliteitszorg, leeromgeving, personeel en voorzieningen. H2K is door het NIBHV erkend als opleidingsinstituut voor de First Responder Bedrijfsnoodorganisatie en heeft daarmee de mogelijkheid om alle opleidingen uit de opleidingsstructuur FiRe bno te verzorgen.

H2K heeft inmiddels voor diverse bedrijven een First Responder Bedrijfsnoodorganisatie ontwikkeld en de transitie begeleid van een bedrijfsbrandweer naar een bedrijfsnoodorganisatie waarvan First Responders onderdeel uitmaken. Daarnaast adviseert en ondersteunt H2K bedrijven of instellingen bij het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en bij het bepalen en beschrijven van de incidentscenario’s als opmaat naar een FiRe bno.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de training ‘First Responder Bedrijfsnoodorganisatie’? Neem dan contact op met één van de medewerkers van H2K.

Training in beeld