Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

H2K in samenwerking met Veiligheidscentrum Zeeland

Strategische samenwerking Veiligheidscentrum Zeeland en H2K in de Zeeuwse Delta

H2K heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Veiligheidscentrum Zeeland. De samenwerking biedt Veiligheidscentrum Zeeland en H2K de mogelijkheid om op een bredere schaal, kwalitatieve industriële opleidingen en trainingen te organiseren voor klanten in Zuid-West Nederland en de aangrenzende haven- en industriegebieden in Vlaanderen.

Veiligheidscentrum Zeeland

Het in Vlissingen gevestigde trainingscentrum richt zich met name op brandweertrainingen, maar ook werken op hoogte, rope access, EHBO- en BHV-trainingen behoren tot de dienstverlening. Door de unieke liggen van het trainingscentrum, gelegen aan de buitenhaven van Vlissingen, is het geschikt voor zowel trainingen op het land, als op het water.

H2K

H2K ontwikkelt en organiseert al meer dan 10 jaar industriële opleidingen en trainingen, gericht op de incidentbestrijding, voor de (petro)chemische industrie. Deze opleidingen en trainingen richten zich op het vakbekwaam worden en blijven op alle niveau’s binnen een bedrijfsnoodorganisatie. Daarnaast verzorgt H2K trainingen en bijscholingen op het gebied van industriële incidentbestrijding voor Veiligheidsregio’s. 

De samenwerking

Met de samenwerking tussen Veiligheidscentrum Zeeland en H2K komt het beste van beide partijen samen op één locatie. Een oefencentrum met een grote variatie aan industriële oefenobjecten en kwalitatief hoogstaande, specialistische opleidings- en trainingsproducten.

Aanvragen voor industriële opleidingen en trainingen worden door Veiligheidscentrum Zeeland gefaciliteerd en door H2K georganiseerd en uitgevoerd. De samenwerking zorgt ervoor dat organisaties, met een hoog risicoprofiel optimaal bediend worden met realistische trainingsfaciliteiten.

Oefencentrum

Het oefencentrum kent een grote verscheidenheid aan elementaire oefeningen en scenario’s die kunnen worden beoefend in een industriële oefenomgeving. Zo beschikt het centrum over twee procesinstallaties, een verladingsinstallatie en een tankpark. Op het terrein kan geoefend worden met de inzet van eigen (industriële) voertuigen of gebruik worden gemaakt van de middelen en materialen die op het oefencentrum beschikbaar zijn, waaronder poeder en oefenschuim.

Ligging

De trainingslocatie is door zijn ligging goed bereikbaar voor (bedrijfs)brandweerorganisaties in Zuid- en Zuidwest-Nederland en de Vlaamse regio’s rond Antwerpen, Gent en Zeebrugge.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over industriële opleidings- en/of trainingsmogelijkheden op Veiligheidscentrum Zeeland? Neem dan contact op met één van de medewerkers van H2K.

 

Training in beeld