H2K Online

H2K Online is een digitaal leerplatform voor het praktijkgericht opleiden, oefenen en evalueren van mensen individueel of in teamverband.

In het digitaal leerplatform kunnen kennis en vaardigheden aangeleerd, getoetst, geoefend en geregistreerd worden. Het digitaal leerplatform vergroot het leerrendement en -effectiviteit door adaptief leren als uitgangspunt te nemen en 24/7 beschikbaar te zijn.

H2K en Firelearning werken samen op het gebied van e-learning voor industriële incidentbestrijding. Firelearning produceert digitaal brandweeronderwijs en H2K organiseert industriële opleidingen en trainingen. De samenwerking heeft geleidt tot de totstandkoming van het digitaal platform H2K Online. 

H2K Logo online 96DPI

 H2K Online is innovatief, levert maatwerk en is gebouwd voor en door professionals.