Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Ammoniak in de energietransitie

Veilig omgaan met ammoniak en incidentbestrijding ammoniak

Al enige jaren organiseert H2K ammoniaktrainingen, veelal voor bedrijven die deze stof als koelmiddel of als rookwassing in industriële processen gebruiken. Maar ammoniak speelt ook een steeds belangrijkere rol in de energietransitie. Ammoniak kan worden gebruikt voor energieopslag, als brandstof en als middel voor grootschalige energietransporten.

 

Programma's:

H2K heeft twee ‘standaard’ ammoniaktrainingen ontwikkeld:

  1.  - Veilig omgaan met ammoniak
  2.  - Incidentbestrijding ammoniak

De training ‘Veilig omgaan met ammoniak’ is bedoeld voor personeel van technische diensten, operators en installatie- en/of servicemonteurs die in hun dagelijks werk regelmatig te maken hebben met ammoniak. De training richt zich op het vermogen van de deelnemers om zichzelf en anderen die direct betrokken zijn bij een emissie van ammoniak, in veiligheid te brengen.

‘Incidentbestrijding ammoniak’ is een training voor incidentbestrijders die veilig en efficiënt moeten kunnen optreden bij incidenten met ammoniak. Dat kunnen First Responders van een bedrijfsnood- organisatie of gaspakdragers van een (bedrijfs)brandweerkorps zijn. De trainingsprogramma’s ‘Veilig omgaan met ammoniak’ en ‘Incidentbestrijding ammoniak’ hebben een identieke opbouw en bestaan uit een theoriesessie, practicum en een scenariotraining. Tijdens de theorie komen de volgende onderwerpen aan bod: Fysische eigenschappen, risico’s van ammoniak, effecten van ammoniak op het menselijk lichaam, grenswaarden en persoonlijke beschermingsmiddelen. Tijdens het practicum ammoniak wordt het gedrag en de verspreiding van gasvormig en vloeibaar ammoniak gedemonstreerd. Er wordt o.a. aandacht besteed aan het effect van koudkoken, verbrossing van materiaal, het meten van ammoniakconcentraties en hoe te handelen bij een ammoniakbesmetting. In de ammoniaktent wordt een gecontroleerde concentratie ammoniak vrijgelaten, waarbij de deelnemers gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deelnemers aan de training ‘Veilig omgaan met ammoniak’ maken gebruik van een filterbusmasker en voor de training ‘Incidentbestrijding ammoniak’ wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke ademlucht. Beide programma’s worden afgesloten met een voor de doelgroep relevant oefenscenario.

 

UItvoering

De trainingen kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd op uw eigen bedrijfslocatie of op één van de H2K trainingslocaties. Het is uiteraard mogelijk om de trainingen als maatwerk aan te bieden.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze trainingen, neem dan contact op met een van onze medewerkers.