Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Bijscholingsprogramma Industriële Brandbestrijding

Doelgroep

Het modulair opgebouwde bijscholingsprogramma ‘Industriële Brandbestrijding’ is bedoeld voor manschappen en bevelvoerenden van zowel de overheidsbrandweer als de bedrijfsbrandweer om het kennisniveau, op het gebied van brandbestrijding in de (petro)chemische industrie, op pijl te houden.

Opzet

Naar aanleiding van het nieuwe lesboek ‘Industriële brandbestrijding’, heeft de Brandweeracademie, samen met H2K, een bijscholingsprogramma voor operationeel leidinggevenden (bevelvoerders en Officieren van Dienst) en voor ploegen (manschappen met hun bevelvoerders) ontwikkeld. Elk programma biedt acht modules waarmee zowel veiligheidsregio’s als bedrijfsbrandweerkorpsen hun brandweermensen doelgericht kunnen bijscholen. Elke module bestaat uit een theorie- en praktijkdeel.

De risico’s in de (petro)chemische industrie vragen om een speciale aanpak en zijn bijzonder veelzijdig. De Brandweeracademie erkent daarom het belang van maatwerk dat per veiligheidsregio kan verschillen. Het hangt om die reden van de specifieke bedrijven in verzorgingsgebieden af, welke bijscholing de brandweermensen nodig hebben. Daarnaast kunnen medewerkers van de bedrijfsbrandweer en de overheidsbrandweer desgewenst samen optrekken om het lesmateriaal tot zich te nemen. Dit samen leren stimuleert het daadwerkelijk samenwerken in de praktijk.

De lesmodules uit de bijscholing zijn ook beschikbaar als e-learning binnen het platform H2K Online. Zo kunnen deelnemers in hun eigen tempo de aangeboden lesstof of lesmodule(s) doorlopen en indien gewenst afsluiten met een toets.

Modules

Het bijscholingsprogramma bestaat uit de volgende acht modules:

  • Incidentbestrijding in een industriële omgeving.
  • Incidentbestrijding bij atmosferische tanks.
  • Bestrijding van tankputbranden.
  • Incidentbestrijding bij cryogene en tot vloeistof verdichte gassen.
  • Incidentbestrijding bij verlading- en transportactiviteiten.
  • Veilig repressief optreden bij incidenten met ammonia(k).
  • Optreden bij productontsnappingen.
  • Vloeistofbrandbestrijding en inzet blusschuim.

Elke deelnemer die een module volgt, krijgt een bewijs van deelname aan die module.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het bijscholingsprogramma ‘Industriële Brandbestrijding’? Neem dan contact op met één van de medewerkers van H2K.

Training in beeld