Diensten

Virtueel trainen

10 jul

Voor virtuele training werkt H2K samen met VSTEP.  Zij ontwikkelen simulatoren en virtuele trainingssoftware. Met deze systemen is het mogelijk om op een realistische manier incidenten te simuleren en responsstrategieën te oefenen.

Met RescueSim van VSTEP kunnen een ongelimiteerd aantal scenario’s worden gesimuleerd binnen een realistische 3D-omgeving. Tunnels, hoogbouw, snelwegen woonwijken, spoorwegen, industrie en havengebieden zijn enkele voorbeelden van mogelijke omgevingen. Binnen die omgevingen kan eindeloos gevarieerd worden met simulatie van incidentscenario’s.

H2K VSTEP2 WEB


De virtuele scenario’s zijn geschikt voor trainingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De oefeningen worden flexibel opgezet, het is daardoor mogelijk om tijdens het scenario het incident te beïnvloeden en/of aan te passen aan de beslissingen die worden genomen door de cursist. De gevolgen van de ingezette acties kunnen direct op het scherm zichtbaar worden gemaakt.

H2K VSTEP4 WEB


Aan de hand van dit virtuele systeem ontwikkelt H2K scenario’s voor alle niveaus binnen de incidentbestrijding. Zo kan het systeem gebruikt worden voor het klassikaal evalueren van incidenten, het trainen van procedures, ontwikkelen van beeldvorming of het beoefenen van scenario’s.
De scenario’s kunnen eenvoudig worden aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van de klant. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een object of een gehele omgeving over te nemen in het virtueel systeem. De procedures en scenario’s kunnen dan in een eigen werkomgeving worden beoefend.


H2K VSTEP1 WEB