Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Workshops

Workshops zijn een beproefde formule om vakkennis bij te spijkeren en nieuwe inzichten en informatie te delen. H2K organiseert diverse workshops over actuele en vakinhoudelijke ontwikkelingen in het brandweerdomein en de industriële sector. In to-the-point informatiesessies van 3 à 4 uur kunnen mensen zien en ervaren wat het gedrag is van stoffen onder bepaalde condities, risico’s en gevaren en effecten van bepaalde (blus)handelingen.
De workshops worden in overleg met de klant verzorgd op een locatie naar keuze.

Een greep uit het actuele workshopprogramma:

Waterstof

Waterstof wordt veelal genoemd als duurzamer alternatief voor conventionele energiebronnen. Over de producteigenschappen in relatie tot incidentscenario’s is nog niet veel bekend. H2K heeft een workshop ontwikkeld met waterstof als thema. In het programma van 1 dagdeel is aandacht voor een theoretische opfrisser over deze stof, vervolgens wordt met behulp van practicums de praktische kant van de theorie geïllustreerd. Deze training is gericht op operators, technici, HSE-verantwoordelijken en incidentbestrijders.

Schuimbox 2.0 Transportincidenten

In navolging op het practicum Vloeistofbrandbestrijding en inzet blusschuim heeft H2K nu een workshop over inzetmogelijkheden van blusschuim bij transportincidenten. Aan de hand van een presentatie en practicums worden geloofwaardige transportincidenten behandeld. Met kleinschalige praktijkopstellingen worden de meest voorkomende incidentscenario’s en inzettechnieken gedemonstreerd. Deze workshop kan op bedrijfslocaties georganiseerd worden.

Vloeistofbrandbestrijding en inzet blusschuim

Een workshop over de eigenschappen en gedrag van verschillende soorten vloeistoffen, de werking en blussing van schuim en de repressieve inzetmogelijkheden en beperkingen van het aanwezige blusmateriaal en -materieel. Het practicum maakt de theorie visueel door de deelnemers de uitwerking van het blusschuim op de verschillende vloeistoffen te tonen.

Cryogene gassen

Presentatie en een practicum over de toepassing, kenmerken en risico’s van cryogene gassen en handelingsperspectief bij incidenten met deze categorie gassen. Zoals dispersie bij lekkage, bevriezingsgevaar bij blootstelling en effecten van (blus)water op bijvoorbeeld een plas cryogeen LNG. Door demonstraties met een cryogeen gas krijgen de deelnemers ‘beeld’ bij het gedrag en risico’s van een dergelijk gas.

Procesveiligheid

Een interactieve workshop die ingaat op de fysische eigenschappen en gedrag van stoffen in relatie tot procesveiligheid. Incidentscenario’s als gaswolkbrand (UVCE) en gaswolkexplosie (VCE) worden gedemonstreerd, daarbij wordt ook de werking van verschillende procesbeveiligingen getoond. Deelnemers worden tijdens de workshop actief betrokken om de effecten te voorspellen, om daarmee het scenariodenken te stimuleren.

Nieuwe brandstoffen

In het kader van de energietransitie doen nieuwe soorten brandstoffen hun intrede in de transportsector en de industrie, zoals LNG/CNG en waterstof. Voor de brandweer is het belangrijk om kennis en kunde op te doen om incidenten met deze alternatieve brandstoffen doeltreffend en veilig te kunnen bestrijden.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze workshops? Neem dan contact op met één van de medewerkers van H2K.

Training in beeld