Publicaties H2K

“Creating added-value for training planning through structured Competence Registration”

Download

“Competence-based education and training: be aware of your risks!”

Download

“Competentiegericht opleiden”

Download

“Glasgranulaat, alternatief voor blusschuim”

Bekijk

“Fluorhoudend blusschuim”

Download

“Schuim als blusmiddel' door Martin Gorski”

Download

“ Inzet van robots”

Download

“ Als raffinaderij hebben we een stevig risicoprofiel”

Download

'We moeten voor elkaar zorgen als het mis gaat'

Download

Download het naslagwerk van het mini-symposium H2K 

tijdens de eRIC beurs op 19 april 2018

Thema: "Blusschuim in het milieu, problematisch of niet...?"

Download