Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Elektrificatie in de energietransitie

Elektrificatie in de hoog-risico industrie

De energietransitie blijft zich onverminderd snel doorzetten wat een breed scala aan nieuwe risico’s met zich meebrengt voor incidentbestrijders die betrokken raken bij de bestrijding van incidenten met ‘nieuwe’ energiebronnen, -dragers en -opslagsystemen. De transitie zorgt binnen de industrie voor een ongekende vraag naar elektriciteit. Elektrificatie is namelijk een zeer efficiënte methode voor het verduurzamen van de industrie. De 2-daagse introductietraining ‘Elektrificatie in de hoog-risico industrie’ richt zich op incidentbestrijders die geconfronteerd worden met risico’s die elektrificatie en andere nieuwe energiedragers met zich meeneemt. Risico’s die vragen om nieuwe inzichten en handelingsperspectief om veilig en efficiënt op te kunnen treden bij incidenten. 

Deze JOIFF-geaccrediteerde training is ontwikkeld in samenwerking tussen H2K en Energy Safety. Met de specialistische kennis van H2K over industriële incidentbestrijding en de expertise vanuit Energy Safety over elektrificatie is een programma ontwikkeld dat een compleet beeld geeft van de ontwikkelingen, risico’s, incidentscenario’s en het repressief optreden rondom elektrificatie in de hoog-risico industrie.

Energy Safety WEB

 

Programma:

Het afwisselende programma bestaat uit een blend van themasessies, lessons-learned, Q&A, practicum en casestudies, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Energieproductie en transport
  • Energy Storage System (ESS)
  • Elektrische voertuigen
  • Risico’s en incidentscenario’s
  • Inzettechnieken en -tactieken
  • Best practices

 

Uitvoering

De training kan worden georganiseerd en uitgevoerd op uw eigen bedrijfslocatie of op één van de H2K trainingslocaties. Het is uiteraard mogelijk om de training als maatwerk aan te bieden.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze training, neem dan contact op met een van onze medewerkers.